I-PRO NL I-PRO FR I-PRO UK

Welkom in onze showroom

Alle I-PRO producten hebben standaard 2 jaar carry-in garantie, vanaf de aankoopdatum. Alle hardware problemen die onder de garantievoorwaarden vallen zullen gedurende deze periode kosteloos hersteld worden.

Goederen met een aankoopprijs beneden 15 euro zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld en gesignaleerd binnen een tijdspanne van drie weken na aankoop.

De garantie vervalt indien de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien het geleverde verkeerdelijk werd gebruikt of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van I-PRO veranderingen uitvoerde of liet uitvoeren.

GEGEVENSBESCHERMING

CNB nv is NOOIT verantwoordelijk voor de gegevens van de klant die op het product staan. De klant moet altijd zelf zorgen voor een back up van zijn data. Bij herstelling of ruiling bestaat de kans dat het toestel terug bezorgd wordt in de staat waarin het ooit werd aankocht. Deel het daarom steeds mee wanneer u uw data wil beschermen. Indien nog mogelijk zullen wij de data veiligstellen. Als er geen specifieke melding wordt gemaakt gaan wij ervan uit dat er een back up van de data werd genomen.

Naast de standaardgarantie, kan u ook extra garantievoorwaarden gekregen of aangekocht hebben.

3 jaar Carry-In garantie: tot 3 jaar na aankoopdatum worden alle hardwareproblemen, die onder de garantievoorwaarden vallen, kosteloos hersteld.

Pick-up and return garantie: bij een hardwaredefect binnen de garantietermijn wordt het toestel bij u thuis opgehaald en hersteld terug geleverd. Let op: dit kan enkel met een bewijs van aankoop, waarop deze garantievoorwaarde duidelijk vermeld staat.

On site garantie: bij een hardware defect komt een technieker ter plaatse die het probleem onmiddellijk tracht op te lossen. Let op: dit kan enkel op basis van het onsite contract. Houd dit bewijs bij de hand wanneer u het probleem signaleert.